De Status

De Status

Woord van de voorzitter Ruud Engelaar

Huissen 9 april 2020

Terwijl ik dit schrijf verkeert het land in wat wel lijkt een stilte voor de storm. Het bruisende stadje Huissen is, net als de rest van de wereld, omgeslagen naar een plaats van zorg. Het Corona virus – onze onzichtbare vijand ligt overal op de loer. We zijn allemaal alert. We hopen dat het ons voorbij mag gaan. Dat we ons voldoende wapenen, door onder andere de anderhalve meter grens goed te bewaken.

Nog geen half jaar geleden, het was denk ik ergens in oktober 2019, waren we vol enthousiasme bezig met de voorbereidingen van ons burgerinitiatief. Er moest nog veel gebeuren. Zo hadden we regelmatig met de gemeente contact in verband met alles wat we nodig hadden voor een vergunningaanvraag.

Een van de zaken die we eigenlijk als eerste wilden doen, was het informeren van de direct betrokken bewoners. De bewoners die rechtstreeks zicht zouden krijgen op de lichtsculptuur. Nadat we met een tweetal bewoners contact hadden gemaakt, wilden zij liever dat de gemeente hier een rol zou spelen. Rekening houdende met (school)vakanties de feestdagen en dergelijke, lukte het ons in februari om een datum te prikken. De datum was 31 maart 2020. Met de gemeente was afgesproken dat zij de ruimte zouden faciliteren en ook zou er iemand van de gemeente aanwezig zijn. De afspraak was ook gemaakt dat wij leidend zouden zijn, het was immers ons burgerinitiatief.

Ja, en dan dus het coronavirus. Gezondheid en banen gaan nu voor. Toch blijven we als initiatiefnemers hoopvol dat deze periode ook weer aan ons voorbij gaat. Dat we er sterker en beter uit komen. Dat we de sociale cohesie die we nu dagelijks voelen blijft en ons blijvend zal verbinden. Dat is overigens ook wat we met de lichtsculptuur De Verbinden Zwaon voor ogen hebben. Verbinden van heden met toekomst, van jong met oud. Cultureel en historisch. Ons enthousiasme staat. We hopen ook dat van u!
We koersen nu op een bewonersinformatieavond voor de direct betrokkenen in juni.

Namens de initiatiefgroep De Verbindende Zwaon,
Ruud Engelaar (vz.)