Stichting bestuur

November  2018.  In  Huissen  vindt  de  “Stads  Quiz  Huissen”  plaats.   Een van de onderdelen van  de  quiz  was  een  creatieve  opdracht.  De  vraag  luide: “Hoe zal Huissen er uit  zien  in  2050?  Wat  is  er  dan  overgebleven  van het Huissense karakter. Visualiseer dit op creatieve wijze”.

Het winnen van deze creatieve opdracht – met een lichtsculptuur  een  moderne variant van een  zwaan  -,  gaf  een  rollercoaster  aan  enthousi-  asme en emotie. Door zijn eenvoud  en  betekenis,  wist  de  creator,  een  jonge architect Max van  den  Hof,  de  zielen  en  harten  van  de  Huisse-  naren te raken.

Verbinden  van  het  verleden  met  heden,  van  oud  en  jong.  De  traditie  leeft  voort!  Voeg  aan  dit  alles  een  veronderstelde  perfecte  locatie  en      er ontstaat een kruispunt van  fysieke  verbindingen,  die  ook  een  ver- sterking  van  de  herkenbaarheid  van  Huissen  als  stad  vergroot.  Niet  in    de laatste plaats  ook  een  verbinding  met  onze  oosterburen,  de  plaats Kleef. Zij delen namelijk dezelfde geschiedenis als Huissen.

Het    enthousiasme    werd    verder    aangewakkerd    door    een     presentatie van  de  creatie  bij  de  lokale  Rotary,  de  Herensociëteit  en  een  groot   interview in  De  Gelderlander.  Overal  waar  je  kwam;  er  werd  over  ge-  sproken  in  het   stadje   Huissen!   Het   kon   niet   uitblijven.   Deze   unieke creatie  moest  gerealiseerd  gaan  worden!  Dit  resulteerde   in   een   ont- moeting  met   twaalf   enthousiaste   mensen   die   zich   daar   sterk   voor   wilden  maken.  Ook  de  gevonden  samenwerking  met  de  gemeente   Lingewaard is  constructief  en  zij  heeft  haar  steun  aan  het  project  toe-  gezegd.

Dit alles leidde tot de oprichting van de stichting “De Verbindende Zwaon”. De naam van de stichting staat voor inhoud en uitstraling. Voor alles wat er mee bedoeld is door de architect!