Sculptuur De Zwaon

De entree van Huissen | De connectie met Kleve

AANLEIDING

Huissen is een oude hanzestad die al sinds de Middeleeuwen verbonden is aan tradities, bondgenoten en zelfs haar eigen dialect heeft ontwikkelt. Ook het verenigingsleven is nauw verbonden met de stad. Vanuit de Rotary wordt om de twee jaar een stadsquiz uitgeschreven met diverse thematieken. Vanuit de creatieve opdracht werd de stelling gemaakt “waar wij staan als Huissenaar in tijden van technologie, trends en veranderingen”. In plaats van vooruit te kijken was ik veel meer geneigd stil te staan bij wie we zijn. Waarin functies vervagen en bijvoorbeeld kerken transformeren hebben we het wapen van de Zwaan als baken van herkenning. De Zwaan is zo vanzelfsprekend dat zij in vergetelheid is geraakt. 

De vraagstelling die de aanleiding gaf voor het lichtsculptuur is een maatschappelijk vraagstuk geweest, die naast het verenigingsleven al snel de politiek heeft bereikt om dit initiatief meer platform te geven.  

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project behelst een lichtsculptuur in combinatie met een ontmoetingsplaats. Het sculptuur is geïnspireerd op het wapen van Huissen. De Zwaan als baken van herkenning. Binnen de thematieken van het initiatief staat alles in het teken van “verbinden”. Het kunstwerk is een sculpturale abstractie van een zwaan. Geïnspireerd op de eenvoud van de vouwtechniek van het origami is het lijnenspel van de Zwaan ontstaan. In combinatie met licht wordt het meer dan slechts een statisch object. Het beeld staat voor een nieuwe generatie, de verbinding tussen jong en oud. Het leert men anders naar de geschiedenis te kijken. De oudere generatie zal er zeker de verwantschappen van de zwaan in herkennen terwijl de jongeren  zich verwonderen over de oplichtende signatuur en daarin op een andere manier worden geïnspireerd te kijken naar de geschiedenis en cultuur van de stad.

LOCATIE

De plek voor het kunstwerk is een strategisch gekozen groene terp aan de rand van de stad. Een vergeten plek, die ingevuld gaat worden als nieuwe entree. De groene terp ligt ingebed tussen een knooppunten van fietspaden en wegen. De fietspaden zullen extra worden versterkt door hier een pleintje te maken waar jong en oud elkaar kunnen treffen. Grenzend aan de locatie ligt al een parkeervoorzieningen.

DUURZAAMHEID

Het lichtsculptuur is een weerspiegeling van een nieuwe generatie. Daarom gaat het ook over de bewustwording in energiegebruik. Aan de binnenzijde van het kunstwerk is een lichtlijn opgenomen. Deze zal volledig in LED worden uitgevoerd. De aansturing hiervan zal plaatsvinden middels zonnepanelen, en een omvormer die in een bestaande schakelkast (bij het shell station) kan worden opgenomen. Het kunstwerk zal volledig zelfvoorzienend zijn. Op het plein zal op een educatieve manier inzichtelijk worden gemaakt hoe het lichtsculptuur functioneert. Mogelijk dat er ook oplaadpunten voor fietsen voorzien kunnen worden ter plaatse van de bestaande parkeervoorziening aan de winterdijk.

MAATSCHAPPIJ

Het initiatief gaat verder dan de stadgrenzen (en zelfs de landgrenzen zie kop EUREGIO) de sociale cohesie van jong en oud zal een maatschappelijke verbroedering tot stand brengen. Zowel in thematieken als geschiedkundige bewustwording alswel duurzaamheid in het hier en nu.

CULTUUR

Het lichtsculptuur zal door haar plek in de openbare ruimte een grote bijdrage gaan leveren aan de nieuwe entree van de stad. Citybranding. De culturele invulling vormt in feite de sluitsteen en inleiding van een nieuwe kunstroute. Het feit dat er een plein ontworpen is aan het kunstwerk is omdat kunst toegankelijk moet zijn, de afleesbaarheid en verwondering kan enkel begrepen worden door er bij stil te staan. Het maakt de stad en haar cultuur ook interessanter voor fietsende passanten, of evenementen als de Nijmeegse vierdaagse. Daarnaast geeft de nieuwe invulling van de plek ook wederom de gelegenheid aan lokale ondernemers bijvoorbeeld streekproducten te verkopen. Alles zal bijdragen aan een breder en diverser publiek.

EUREGIO

De historische waarde en symboliek van de Zwaan zit diep geworteld in onze geschiedenis. Destijds vielen we onder het regime van het Hertogdom van Kleef. Deze broederband tussen beide steden is in de loop der jaren steeds meer aangesterkt. Kleef heeft ook al haar interesse getoond in het initiatief. Het lichtsculptuur kan de verbinding vormen en een brug slaan naar de toekomst tussen beide steden.

BEWEGING

De rankheid en elegantie van het kunstwerk maakt het tot een grafische signatuur. Continue in beweging en vanuit elke hoek een andere ervaring. De subtiele ledverlichting geeft ’s avonds weer een hele andere beleving van de plek. Het speelt een spel met licht en schaduw. 

MATERIAAL & TEXTUUR

Het framewerk is vormgegeven met overal dezelfde doorsnede een stalen kokerprofiel voorzien een opale plaat aan de binnenzijde, die subtiel op licht in een nachtsituatie. Het staalwerk zal wit in kleur worden gemoffeld, zodat het beperkt onderhevig is aan onderhoud. Het plein is vormgegeven met klinkers en betonnen zitelementen. Daarnaast zal een trapelementen worden gemaakt van cortenstalen bakken voorzien van grind. Alles zal wegvallen in de groene setting, die deels met wilde grassen en bloemen zal worden ingekleed.